دادن غذاي كمكي زودتر از شش ماهگي

 موجب كندي رشد در كودكان مي‌شود

 

http://www.irna.ir/fa/news/view/line-14/8404080600133419.htm

 

 

استاديار دانشگاه علوم‌پزشكي قزوين گفت: دادن غذاي كمكي زودترازشش ماهگي موجب كندي رشد در كودكان مي‌شود

 

دكتر"رزا زاوشي" روز چهارشنبه به درگفت وگو باخبرنگارايرنا افزود: دادن غذاي كمكي زودتراز زمان مقرر به‌علت‌اينكه دستگاه گوراش كودك توانايي پذيرش غذا را ندارد، خطر ابتلا كودك به‌اسهال را افزايش مي‌دهد

وي اظهارداشت: شروع غذاي كمكي ديرتر ازپايان شش ماهگي نيزموجب كندي رشد كودكان شده و ادامه اين وضعيت كودك را آماده ابتلا به‌سوء تغذيه مي‌كند

 

"زاوشي" بابيان اين مطلب كه "نبايد معده كودك را باغذاهاي رقيق و پرحجم پركرد"، افزود: حجم معده كودك كوچك و زوداحساس سيري مي‌كند درحالي كه مواد مغذي مورد نياز سلولهاي خود را دريافت نكرده و درنتيجه دچار گرسنگي سلولي مي‌شود.

وي غذاي كمكي با حجم كم و داراي انرژي بيشتر، نرم با هضم آسان، ارزان و مناسب عادت غذايي خانواده، بهداشتي و تازه و امكان استفاده از آن در حجم رااز خصوصيات غذاي كمكي مناسب برشمرد

 

اين استاد يار دانشگاه بااشاره به‌اين كه، غذا را طوري بايد به كودك داد كه دراو ميل به خوردن بيشتر شود، افزود: براي خوردن به كودك نبايد التماس كرد و يا كودك احساس كند غذا را به‌خاطر مادر مي‌خورد

 

اين مقام مسوول توصيه‌كرد: هرگز درميان وعده‌ها نبايداز چيپس، پفك، لواشك استفاده‌كرد، يادآورشد: استفاده از اين ميان وعده‌ها موجب كاهش اشتها و طعم طبيعي غذاها دركودكان، ابتلاي كودكان به سوء‌تغذيه وبيماريهاي غيرواگير مثل بيماريهاي قلبي وعروقي، فشارخون و چاقي در بزرگسالي مي‌شود


 

 

برگشت به مقالاتخانه  

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري پيگرد قانوني دارد