عزيزاني كه به معماي قبل پاسخ درست داده اند

 

·     محمد اسداله زاده 12 تهران

·     آيدا احمدي 14 ساله  تهران

 

 

اميد است شاهد اسامي برندگان بيشتري باشيم

 

در يك مسابقه اسب دواني هفت اسب به رقابت پرداختند . آنها را به ترتيب A ,  B , C , D,  E , F , G  مي ناميم . كدام اسب برنده شد و ترتيب رسيدن بقيه چگونه بود ؟  

1 . F   پيش از سه اسب و بعد از سه اسب ديگر رسيد.

2 . B  بعد از اسب چهارمي ، اما پيش از   C و A آمد.

3 .C  از اين كه آخر نشد بسيار خوشحال بود.

4 . E  برنده نشد اما پيش از D   رسيد.

 

رتبه 1

رتبه 2 رتبه 3 رتبه 4 رتبه 5 رتبه 6 رتبه 7  

 

   

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است