جواب معماي قبلي  انجير  بود . 

عزيزاني كه پاسخ درست داده اند :

ترتيب اسامي بر اساس رسيدن ايميل هاست 

 

·          تارا روزخوش 13 ساله از انزلي

·          فراز فرقاني 13 ساله از پبلو

·          هانيه كاوه ؟ ساله از كرج

 

متاسفانه اكثر جوابهايي كه بدستمان رسيد ، جواب چيستان را دانه يا هسته  نوشته بودند كه صحيح نبود

 

براي ديدن معماي قبلي كليك كنيد .

 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است