جواب معماي قبلي زاغ يا غاز  بود . 

عزيزاني كه پاسخ درست داده اند :

ترتيب اسامي بر اساس رسيدن ايميل هاست 

 

·          همين راستخانه 12 ساله مريوان

·          تانيا راد ؟ ساله از ؟

·          سيد كيسان بابازادگان 5 ساله تهران

·          گيتي وزيري 6 ساله تهران

·          سيد فائزه موذني 8 ساله مشهد

·          جوانت ؟ ساله از ؟

·          محمد فنوني 10 ساله بهشهر

·          زينب نظري 11 ساله تهران

·          ارژنگ نجفي 10 ساله شيراز

·          نفيسه حججي 9 ساله از ؟

·          نيلوفر حسن پور ؟ ساله از ؟

·          محمد صدرا صفي پور 5 ساله تهران

·          عليرضا صارم 9 ساله از تهران

·          الهه رادمهر 10 ساله تهران

·          فهيمه نجفي 10 ساله تهران

·          محمدعلي اميني 11 ساله تهران

·          محمدرضا بابائي 11 ساله از دبي

·          مرتضي متوليان سجادي 7 طبس

·          سپهر هويت طلب 9 ساله از تهران

·          سهراب هويت طلب 13 ساله از تهران

·          اميررضا مهجور 7 ساله قزوين

·          ستاره مهربان ؟ ساله از ؟

 

 

برخي جوابهايي كه بدستمان رسيد ، جواب چيستان را كبك  نوشته بودند كه صحيح نبود زيرا نام پرنده ديگر نمي شود وقتي برگردد

 

براي ديدن معماي قبلي كليك كنيد .

 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است