جواب معماي قبلي شمع  بود . 

عزيزاني كه پاسخ درست داده اند :

ترتيب اسامي بر اساس رسيدن ايميل هاست 

 

·          آتنا ؟ 12 ساله از تهران

·          علي رضواني ؟ ساله از ؟

·          سپهر هويت طلب 9 ساله  از تهران

·          سهراب هويت طلب 13 ساله از تهران

 

 

اميدوارم كه شاهد اسامي برندگان بيشتري باشيم

 

براي ديدن معماي قبلي كليك كنيد .

 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است