طول عمر حيوانات

آيا مي دانيد كدام حيوان ، بيشترين طول عمر را دارد ؟

 

آيا ميدانيد طول عمر انواع حيوانات با هم متفاوت است ؟

 

آيا دلتان مي خواهد كه با طول عمر بعضي از آنها آشنا شويد ؟

جدول زير را ببينيد تا جواب سوالهاي فوق را ببينيد .

 

 

صفحه اصلي سايت كودكان  >  چيستان  > دانستنيها >  طول عمر حيوانات 

 

   

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است