آيا تا بحال به جائي بي آب و علف سفر كرده ايد ؟

در اين مسافرتها چه چيزي نياز است ؟

 

 مطمئنا جواب شما بهمراه بردن آب و مواد غذائي زياد است تا بتوانيد خود را به اولين آبادي برسانيد .و جواب شما درست است .

در زمانهاي قديم مسافرتها روزهاي زيادي طول مي كشيد . و تنها وسايل حمل و نقل فقط حيوانات بودند .

 

ولي در مسافرت به صحراها و مناطق بدون آب و علف ، براي انسانها ممكن نبود كه مقدار زيادي غذا و علوفه براي حيوانات خود همراه ببرند . در اين مسافرتها بهترين حيوان شتر بود .

 

شترها در پشت خود يك برآمدگي بنام كوهان دارند . در حقيقت اين كوهان منبع ذخيره غذا براي حيوان است

 

وقتي شتر به محل مناسبي براي غذا خوردن مي رسد . مي تواند بيشتر از اندازه نيازش آب و غذا بخورد و مقدار زيادي غذا در كوهان ذخيره مي شود بنابراين مي تواند روزهاي زيادي در صحراها برود بدون آنكه نيار به آب و علف داشته باشد .  در حقيقت كوهان پر از چربي است و هنگاميكه آب و عذا در دسترس نيست ، اين چربي به شتر انرژي مي دهد .

 

وقتي شتر مقدار زيادي آب و غذا بخورد كوهانش سفت مي شود و وقتي مدت زيادي چيزي نخورد كوهانش شل و كوچك مي شود 

 

 

برخي از شترها يك كوهان دارند و به آنها شترهاي عربي مي گويند

 

 

 

و برخي ديگر دو كوهان دارند كه به آنها شترهاي باختري مي گويند

 

 

صفحه اصلي سايت كودكان  >  چيستان  > دانستنيها >  كوهان

 

   

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است