آيا مي دانيد :

 آيا مي دانيد كه ناخنها با چه سرعتي رشد مي كنند ؟

 

 

سرعت رشد ناخنها در سال حدود 5/2 تا 5 سانتيمتر است . اگر ناخنها بطور مرتب كوتاه شوند هر 6 ماه يكبار به اندازه يك ناخن جديد بر روي انگشت ناخن خواهد رويد .

اگر ناخنها كوتاه نشوند رشد آنها كم و كمتر مي شود .

ناخنها تا حدود 60 سانتيمتر مي توانند بلند شوند . اگر ناخنها بيش از حد بلند گردد ، پيچ خورده و جلوي حركت دست را مي گيرند .

انسان با ناخن بلند نمي تواند اشيأ را بخوبي جابجا كند .

 

 

با تشكر از حرمت شادگو 15 ساله از تهران

كه مطلب فوق را از كتاب 1001 سوال و جواب علمي براي ما ارسال كردند .

 

صفحه اصلي سايت كودكان  >  چيستان  > دانستنيها >  سرعت رشد ناخنها

 

   

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است