آيا مي دانيد ،

چرا تو دوزي سقف برخي از اتومبيلها ، سوراخ سوراخ است ؟

 

 

 اين نوع سقف را شما بيشتر در ماشينهاي قديمي تر مي بينيد .

و پدران و مادران شما اين نوع ماشينها را به خوبي مي شناسند .

در واقع اين سوراخها صداگير هستند .

 

زير تودوزي سواخ سوراخ سقف ، لايه اي از اسفنج بكار رفته است .

صداي اتاق اتومبيل يا كاميون از درون سوراخ ها عبور و در ميان اسفنج محو مي شوند .

بدين ترتيب سرنشينان وسيله نقيله آرامش بيشتري خواهند داشت .

 
 

صفحه اصلي سايت كودكان  >  چيستان  > دانستنيها >  سقف اتومبيل

 

   

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است