آيا مي دانيد :

  چرا وقتي ضربه اي به بدن شما وارد مي شود ،

آن ناحيه كبود مي شود ؟‌

 

 وقتي ضربه اي به پوست شما وارد مي شود    ، عروق خوني زير پوست شما پاره مي شود و خون به داخل بافتهاي اطرافش نشت مي كند . در اين هنگام پوست تقيير رنگ مي دهد و قرمز مي شود ولي كم كم كه خون مي ماند به رنگ تيره در مي آيد و پوست كبود مي شود .

سرانجام بعد از چند روز   خوني كه بيرون نشت كرده جذب مي شود و محل كبودي  كم رنگ مي شود و بهبود پيدا مي كند .

 

اگر به بدنتان ضربه اي وارد شد بلافاصله با گذاشتن كيسه يخ آن محل را سرد كنيد تا موجب منقبض شدن عروق شود و خون كمتري به آن ناحيه برسد در نتيجه كبودي كمتر مي شود .

 

بعد از چند روز شما مي توانيد از كيف آبگرم استفاده كنيد تا جريان خون به آن محل زياد شود و خون نشت يافته به بافتها زودتر جذب گردد و بهبودي سريعتر شود .

 

صفحه اصلي سايت كودكان  >  چيستان  > دانستنيها >  كبودي پوست

 

   

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است