آيا مي دانيد :

چرا وقتي پياز پوست مي كنيد ، گريه مي كنيد  ؟

 

 

 

در گوشه چشمهاي شما غدد اشكي كوچكي قرار دارد كه براي جلوگيري از خشك شدن چشم ، اشك ترشح مي كنند .

در اثر گرد و غبار و مواد محرك اين غدد خودبخود اشك ترشح مي كنند تا اين مواد از چشم پاك شود .

در پياز ماده اي بنام سولفور وجود دارد كه موجب تحريك قرنيه ‌و ترشح غدد اشكي مي شود .

جالب است بدانيد افرادي كه از لنز داخل چشم استفاده مي كنند . چون منطقه قزرگي از قرنيه را لنزتماسي (‌عدسي )‌پوشانده است از تحريك چشم توسط پياز جلوگيري مي كند و پياز نمي تواند آنها را به گريه بياندازد .

 
 

صفحه اصلي سايت كودكان  >  چيستان  > دانستنيها >  پياز

 

   

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است