زيرا لاشخورها  پرندگاني هستند كه از لاشه يعني جسد حيوانات مرده تغذيه مي كنند و حتي برخي از اين لاشه ها ممكن است گنديده باشد .

وقتي لاشه چند روز مي ماند بعلت فساد از ميكروب پوشيده مي شود .

 

اگر سر لاشخور مو يا پر داشت هنگامي كه با منقار خود از گوشت لاشه تغذيه مي كرد ، ميكروبها وارد موهايش مي شدند و همان جا رشد مي كردند .

 

اما بي موئي سر لاشخور باعث مي شود كه كله اين حيوان در معرض تابش مستقيم آفتاب قرار گيرد و در نتيجه ميكروبها روي سرش از بين بروند .

 

عجب سيستم دفاعي عجيبي ؟‌!!!‌

 

صفحه اصلي سايت كودكان  >  چيستان  > دانستنيها >  سر لاشخورها

   

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است