چرا پرندگان به هنگام خواب ،‌از روي شاخه ها نمي افتند ؟‌

 بيشتر پرندگان روي شاخه درختان مي نشينند و بدون ترس از سقوط ،‌حتي هنگام وزديدن بادهاي تند ، مي خوابند .

 

اين راز در زردپي هائي نهفته است كه انگشتان را كنترل مي كنند . به محض نشستن پرنده ، وزن بدن چنان زردپي ها را مي كشد و سفت مي كند كه انگشتان جانور خم ميشود و شاخه را محكم مي گيرند .

در انتهاي زردپي هاي ديگري كه زير استخوانهاي چنگال قرار گرفته اند صدها برآمدگي كوچك قرار دارد . اين برآمدگي درون غلاف هاي گيره مانند كاملا محم مي شوند . سنگيني بدن پرنده روي سيم يا شاخه ، چفت شدن اين برآمدگي هاي درون غلاف را تضمين مي كند

 

 .

 

صفحه اصلي سايت كودكان  >  چيستان  > دانستنيها >  خوابيدن پرنده ها

   

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است