كدام پرنده ها بال  دارند اما پرواز نمي كنند ؟‌

 1 ـ‌ شترمرغ 

 

بالهاي شترمرغ كوچكتر از آن است كه بتواند او را به هوا بلند كند . شترمرغ بلندتر از انسان است . او بزرگترين پرنده جهان است . 

شترمرغها به هنگام خطر مي دوند . سرعت دويدن آنها از شير هم بيشتر است

 

 

2 ـ پنگوئن 

 

اين پرنده ها از بال خود مانند باله استفاده مي كنند و با آنها شنا مي كنند . 

آنها شناگران ماهري هستند و آنها نياز به پرواز ندارند . هيچ حيوان خاكزي در نزديكي آنها  زندگي نمي كند چون پنگونها در نقاط بسيار سرد زندگي مي كنند 

 

 

صفحه اصلي سايت كودكان  >  چيستان  > دانستنيها >  پرندگان بدون پرواز

 

   

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است