آيا مي دانيد سن يك درخت را چگونه تعيين مي كنند 

وقتي يك درخت بزرگ مي شود لايه هاي چوب جديدتري در زير پوست درخت ساخته مي شود . 

رنگ لايه اي كه در تاستان بوجود مي آيد با رنگ لايه اي كه در زمستان بوجود مي آيد متفاوت است . 

پس يك لايه كم رنگ و پر رنگ با هم نشاندهنده ي يك سال از عمر درخت است .

وقتي يك درخت را مي بريم ، دايره هائي را مي بينيم كه داخل همديگر قرار گرفته اند .

 

بنابراين كافي است تعداد لايه هاي پر رنگ را بشماريم يا فرقي نمي كند تعداد لايه هاي روشن را بشماريم تا سن درخت مشخص شود .  

ولي همانطور كه مي دانيد اين كار درستي نيست كه براي تعيين سن درخت آنرا قطع كنيم .

مي شود گفت ما سن درخت را از روي قطر و ارتفاع آن حدس مي زنيم .

هرچه قطر يك درخت بيشتر باشد عمرش بيشتر است . 

 

 

 

 


ابن مطلب از كتاب چيست؟ چگونه ؟ چرا ؟ و ... انتشارات مدرسه _ مترجم نسرين وكيلي  گرفته شده است


 

صفحه اصلي سايت كودكان  >  چيستان  > دانستنيها >  سن درخت

 

   

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است