آيا مي دانيد

به چه باراني ، باران كشنده مي گويند ؟ 

 

 

 

 مي دانيد كه گازهاي اتومبيل ها و كارخانه ها باعث افزايش دماي زمين و آلودگي هوا مي شوند      . 

 

آلودگي هوا مشكلي است كه فقط به هوا محدود نمي شود . اين آلودگي با بخار آب موجود در اتمسفر مخلوط مي گردد و باران اسيدي را مي سازد    . 

 

تمام بارانها كمي اسيدي هستند ، اما آلودگي هوا ، خاصيت اسيدي باران را بيشتر مي كند . اين اسيدهاي قوي سنگ ساختمان ها و مجسمه ها را مي خورند و باعث فرو ريختن آن ها مي شوند . بنابراين به آثار باستاني و بناهاي باستاني كه در معرض اين بارانها هستند صدمه فراواني ايجاد مي شود    .

 

 بايد بدانيد كه باران اسيدي به درختان هم صدمه مي زند و با ايجاد تغييرات شيميايي در خاك   اطراف ريشه ها ، آ نها را ضعيف مي كند و درختان مقاومت خود را در برابر حملات حشرات و ساير آفتها از دست مي دهند . درختان سوزني بيش از ساير درختان از اين باران اسيدي آسيب مي بينند   .

 

و حتي رودها و درياچه ها نير از باران اسيدي صدمه مي بينند و خيلي از حيوانات  دريايي در اثر اين بارانهاي اسيدي از بين رفته اند    .

 

 


ابن مطلب از كتاب زمين را دوست بداريم   _ نشر لك لك  _ مترجم محمود سالك  گرفته شده است  


 

صفحه اصلي سايت كودكان  >  چيستان  > دانستنيها >  باران اسيدي

 

   

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است