آيا مي دانيد :

 كشور شاپركها كجاست ؟

اول فكر كنيد بعد براي ديدن جواب كليك كنيد

 

 

 

مكزيك

 

 

كشور مكزيك سرزمين شاپركهاست . در اين كشور آنقدر شاپرك

 و پروانه زياد است كه قابل شمارش نيست

بهمين خاطر هر ساله تعداد زيادي جهانگرد به ديدن اين كشور مي روند

اكثرا شاپركهاي اين كشور قيمتي و ناياب هستند

 

 

 

 

 هر ساله با فرارسيدن پاييز بيش از ميليونها پروانه سياه_نارنجي از بخش هاي شمالي آمريكا و كانادا به جنگلهاي مكزيك مهاجرت مي كنند و بهار دوباره بر مي گردند. اين بزرگترين جابجايي در   طبيعت با چنين مسافت طولاني در نوع خودش است

آنها جايگاه تابستاني خود را در انتهاي آگوست ،شهريور، ترك مي كنند و بعد از پيمودن بيش از 2500 مايل در ماه نوامبر ،آبان، به كوههاي  پوشيده از درختان برگ سوزني  در مكزيك مي رسند

 

 پروانه هاي مونارچ (شاه پروانه ها) زمستان  كنار هم مي آيند و در گروهاي هزارتايي در روي شاخه هاي درخت مي گذرانند

آنها در اوايل مارس دوباره به سوي شمال حركت مي كنند جائيكه بدنيا مي آيند و مي ميرند در حاليكه 5000 مايل مسافرت كرده اند

  

The monarchs' migration from the northern United States and Canada each fall and back again in the spring constitutes one of the most dramatic journeys of its kind in nature. Leaving their summer grounds at the end of August, the insects fly as many as 2,500 miles and arrive by early November in Mexico at a five-acre patch of pine-covered mountainside. The monarchs spend the winter clustered by the thousands in pods hanging from tree branches. They head north again in early March. By the time they reach their summer grounds, where they breed and die, some of them will have traveled more than 5,000 miles in all

 

 

صفحه اصلي سايت كودكان  >  چيستان  > دانستنيها >  كشور شاپركها

 

   

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است