خانه > بازی > پازل > پازل فکری

پازل پاکسازی

با انتخاب مربع مناسب، صفحه را پاک کنید.
مربعی که کلیک می شود تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت بلکه مربع همسایه اش معکوس خواهد شد

پازل پاکسازی

پازل رنگ

در رقابت با کامپیوتر ،به نوبت مناطق پازل را با رنگهای مختلف پر کنید
سعی کنید مساحت بیشتری را بدست آورید، همچنین دو منطقه کنار هم نمی توانند رنگ یکسان داشته باشند

پازل رنگ

پازل پنجره رنگی

شیشه های رنگارنگ این پنجره را طوری کنار هم قرار دهید تا مربع های کوچک، رنگ یکسان داشته باشند

پازل پنچره رنگی

پازل سفید

قطعات سفید را در جای مناسب خود قرار دهید

پازل سفید

پازل بلوکی

بلوکهای پازل را طوری حرکت دهید تا بلوک قرمز آزاد گردد

پازل بلوکی

پازل مربعی

مربع های داخل شبکه را پر کنید بطوریکه تعداد مربعهای پر شده در حالت افقی و عمودی برابر با اعداد نوشته در راست و پایین صفحه باشد. وقتی پازل تکمیل گردد تمام چراغها سبز می شود. این بازی 7 سطح دارد

پازل شکلی

مکانهای خالی را با شکلهای موجود پر کنید، بطوریکه در هر ردیف افقی و عمودی، و همچنین در دو قطر مربع ، هر شکل فقط یکبار تکرار شود
روی شکل مورد نظر کلیک کرده و آنرا به محل مورد نظر بکشید
برای پاک کردن شکل، روی آن کلیک کنید

پازل جمع اوری الماس زرد

با استفاده از کلیدهای جهت دار الماسهای زرد را جمع آوری کنید.
برای جابجایی آدمک و الماس آبی spacebar
کلید کنترل بازی را به حالت اول برمی گرداند

پازل جمع آوری الماس زرد

پازل تلسکوپی

از تلسکوپ برای هل دادن یا کشیدن توپ به داخل حفره استفاده کنید

پازل تلسکوپی

پازل چادر

چادرها را طوری قرا دهید که کنار هر درخت فقط یک قرار بگیرد(عمودی یا افقی) ، دقت کنید که دو چادر، حتی مورب، کنار هم نباشند
اعداد کنار شبکه تعداد چادرها را در هر ردیف و ستون نمایش می دهد

پازل چادر

پازل کاشی

کاشی ها را همانند نمونه بچینید. ابتدا کاشی مورد نظر را انتخاب کنید، بعد محل مورد نظر را انتخاب کنبد تا کاشی به آنجا منتقل شود
کاشیهای فقط در خط مستقیم حرکت می کنند ، تمام کاشیهایی که در آن خط هستند حرکت می کنند

پازل کاشی

پازل هزار توی یا لابیرنت

از موانع بگذرید و به انتها برسید از کلیدهای جهت دار استفاده کنید

پازل هزار توی

پازل بلوکی

یکی از بلوکهای رنگی را انتخاب کنید و آن را بکشید تا مستطیلی درست شود که چهار گوشه آن همرنگ باشند

پازل بلوکی

پازل ترکیبی

هر چهره شامل صورت ، چشم و دهان است
هر قطعه در یک طرف هرم قرار گرفته. روی مثلث سفیدی که داخل هرم می باشد و ترکیب درستی از قطعه های بکار رفته در نمونه می باشد کلیک کنید
همزمان با شروع بازی نمونه به سمت پایین حرکت می کند وقتی به کف برسد زمان بازی تمام می شود

پازل ترکیبی

پازل تا کردن

تکه ها را حرکت دهید و بچرخانید تا شکل مورد نظر کامل گردد

Shape-Fold

پازل دستهای آزاد

تنها قانون این است که هیچ دستی آزاد نباشد. هر چه تعداد حرکات کمتر باشد جمجمه طلایی بیشتری بدست می آورید
در قسمت صخره ها نمی توانید هیچ موجودی را قرار دهید

پازل دستها آزاد

پازل چیدن لوله ها

لوله ها را طوری کنار هم قرار دهید که از شروع تا انتها بهم پیوسته باشند
برای چرخش قطعات روی آنها کلیک کنید
در انتها شیر را باز کنید

پاازل چیدن لوله ها

پازل ترافیک

به راننده کمک کنید تا سریعترین مسیر را بیابد
خط سبز نشان دهنده سزعت بالا یعنی 1 واحد زمان و خط زرد نشاندهنده سرعت متوسط یعنی دو واحد زمان و خط قرمز نشان دهنده سرعت خیلی کند یعنی 4 واحد زمان است

پازل ترافیک

پازل روبیک

هر وجه مکعب باید یک رنگ شود

پازل روبیک

پازل 5 توپ همرنگ

پنچ توپ همرنگ را کنار هم قرار دهید می
توانید توپها را افقی یا عمودی و یا مورب ردیف کنید

قبل از اینکه صفحه پر شود 5 توپ را کنار هم قرار بده