دوز بازي يا تيك تاك

علامت ضربدر براي شما و علامت دايره براي حريف

 برنده كسي است كه سه علامت او زودتر از ديگري در يك رديف افقي يا عمودي و يا اريب قرار بگيرد به مثال روبرو توجه كنيد

   www.koodakan.org

 
     
 

    معرفي سايتهاي ديگر   

 
 

بازي دوز همراه با آموزش رياضي

تيك تاك چند تايي براي نوجوانان

تيك تاك سه بعدي براي نوجوانانتيك تاك 4 تايي سه بعدي براي نوجوانانتيك تاك سه خانه براي نوجوانان

 

 

صفحه اصلي سايت كودكان ، سايت نوجوان  > بازي و سرگرمي  > بازي فكري > دوز يا تيك تاك        

 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است