>

جمع اعداد

   
 

اعداد 2 و 3 و 4 و 5 را طوري داخل دايره ها قرار دهيد كه در هر هشت رديف، مجموع اعداد 14 شود . توجه كنيد كه هر عدد در هر رديف فقط يكبار تكرار مي شود

 

 
2

3

4

5    
2

3

4

5    
2

3

4

5    
2

3

4

5
 
 

براي ديدن پاسخ درست كليك كنيد، ولي ابتدا نهايت تلاش خود را بكنيد

صفحه اصلي سايت كودكان ، سايت نوجوان  > بازي و سرگرمي  > بازي فكري > جمع اعداد        

 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است