بازي فكري و يافتن قوانين

در هر رديف از شكلهاي زير به جاي علامت سوال شكل مناسب را حدس بزنيد

 

?

 
 
 
 

?  
 
 
  ?  
 
 
 

?

 
 

براي ديدن پاسخ درست روي علامت سوال كليك كنيد

 

صفحه اصلي سايت كودكان ، سايت نوجوان  > بازي و سرگرمي  > بازي فكري > يافتن قوانين        

 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

رديف اول  :       دايره كوچك و توپر 

توضيح :‌

·         شكلها دو سفيد و يك سياه هستند كه اين ترتيب تكرار مي شود پس بايد شكل مورد نظر سياه باشد .

·         شكلها دوتا كوچك و دو تا بزرگ هستند كه تكرار مي شود

 
     
 

رديف دوم :      دايره كوچك

 

توضيح :

·         شكلها يك در ميان كوچك و بزرگ هستند

·         شكلها به ترتيب دو مثلث و يك دايره تكرار مي شود

 
     
 

رديف سوم :       مربع كوچك در گوشه راست و بالا

توضيح :

·         اين مربع كوچك در چهارگوشه مربع بزرگ در جهت عقربه هاي ساعت مي چرخد .

 
     
 

رديف چهارم :  مثلث كوچك و سفيد

توضيح :

·         شكلها به ترتيب از مربع ، دايره و مثلث تشكيل شده كه تكرار مي شوند

·         شكلها يك در ميان كوچك و بزرگ است

·         شكلها  سفيد ، هاشور خورده ، سياه و هاشور خورده است كه تكرار مي شود .