>

گل و جدول

 

 

 

 

هشت گل را طوري داخل خانه هاي سفيد قرار بده كه در هر رديف افقي و عمودي يك گل قرار بگيرد

 

 

   
 
 

براي ديدن جواب كليك كنيد

 

صفحه اصلي سايت كودكان ، سايت نوجوان  > بازي و سرگرمي  > بازي فكري > گل و جدول        

 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين بازي جوابهاي مختلفي دارد كه يك نمونه آن قرار داده شده است