يافتن مين

   
     
 

شروع بازي

 

بهنگامي كه دكمه شروع بازي را كليك كنيد، پنجره اي باز مي شود كه به ترتيب: پهناي ميدان بازي ، ارتفاع و تعداد مين هاي بكار رفته را مي پرسد كه بايد آنرا تايپ كنيد و سپس دكمهOK را فشار دهيد   

پيشنهاد: مقادير پيشنهادي را پذيرفته و فقط سه بار دكمه   را كليك كنيد

براي شروع بازي كليك كنيد

 

 
     

 

 

 

نحوه بازي

 

هدف: بايد تمام مينها را در حداقل زمان ممكن پيدا كنيم، بدون اينكه روي آنها كليك كنيم

ناحيه بازي شامل ميدان بازي، زمان سنج و شمارش مين ها است

 زير موزائيكها تعدادي مين فرار گرفته كه بايد آنها را پيدا كنيد .اگر روي مين كليك كنيد شما بازنده هستيد . براي اينكه زير موزائيك را ببينيد بايد روي آنرا كليك كنيد ، اگر زير آن مين نباشد عددي دور آن ظاهر مي شود كه نشان دهنده مينهاي اطراف آن است . مثلا اگر عدد سه طاهر شود يعني سه مين اطراف آن موازئيك است

 

اگر حدس مي زنيد جائي مين است مي توانيد علامت گذاري كنيد يعني دكمه كنترل را پايين نگهداشته و روي موزائيك مورد نظر كليك كنيد

اگر مطمئن نيستيد زير يك موزائيك مين هست يا نه، دكمه كنترل را پايين نگه داشته و دو بار روي موزائيك كليك كنيد تا علامت سوال ظاهر شود. بعد از اينكه مطمئن شديد آنرا با مين علامت گذاري كنيدو يا رويش كليك كنيد تا معلوم شود زيرش چيزي نيست

بمحض اينكه اولين موزتئيك را كليك كنيد زمان سنج فعال مي شود

 

در شروع بازي پنجره اي باز مي شود كه به ترتيب تعداد مين ، پهنا و عرض ميدان بازي را مشخص مي كند . در ميان بازي براي تغيير در ابعاد روي قسمت گيم، بازي، منوي جديد، نيو، را انتخاب كرده و يا روي صورتك كليك كنيد

 

 

 

 

صفحه اصلي سايت كودكان ، سايت نوجوان  > بازي و سرگرمي  > بازي فكري >  مين ياب        

 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است