قاب عكس 

 

ما چطور مي توانيم خاطرات گذشته مان را پس از مدتها به ياد آوريم؟

بسيار ساده است.عكسها را قاب مي كنيم و آنها را در مكاني كه هميشه جلوي چشم ما است قرار مي دهيم.

اگر ما بتوانيم خودمان قاب عكس نيز درست كنيم خيلي جالب مي شود.

البته اين كار اصلا مشكل نيست.

 

جا حوله ايمواد مورد نياز

چوب بستني.

چسب.

رنگ.

نخ كلفت يا سيم.

 

   طرز ساخت

  

مرحله اول:  حدود 15 چوب بستني جمع كنيد.براي ساختن قاب عكس چوبها را همانطور كه در شكل ميبينيد به هم بچسبانيد.

 

 

مرحله دوم:  حدود يك سانتي متر از اطراف هر چوب را بدون چسباندن به چوبهاي ديگر باقي بگذاريد. و چهار چوب را روي چوبهاي مرحله اول بچسبانيد تا عكس جابجا نشود.

 

 

مرحله سوم:  عكس را بين چوبها بگذاريد

 

    

مرحله چهارم:  يك تكه سيم يا نخ كلفت براي ساختن يك حلقه برداريد. دو انتهاي نخ را به پشت قاب بچسبانيد.حالا شما مي توانيد قاب عكستان را آويزان كنيد.

 

شما ميتوانيد با استفاده از رنگ يا وسايل نقاشي قاب عكستان را رنگ بزنيد.

 

 
http://www.pitara.com
با تشكر از خانم س صبوري  كارخانه از تهران بابت ترجمه  متن 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع