اتوبوس   

 

جا حوله ايمواد مورد نياز

1-    جعبه خالي شير يا آبميوه  

2-  كاغذ رنگي  هر رنگي كه دوست داريد

3-    چسب مايع 

4-      مداد يا ماژيك سياه 

5-     چهار عدد در نوشابه 

 

 

 
     

   طرز ساخت

دربهاي نوشابه را كه بعنوان چرخهاي اتوبوس استفاده مي شود را رنگ كنيد  .

 

قسمت بيروني جعبه را با كاغذ رنگي بپوشانيد براي اينكار از چسب استفاده كنيد 

 

با استفاده از ماژيك سياه ، جزئيات اتوبوس مانند در و پنجره و عيره را بكشيد .هر طرحي كه دوست داريد اتوبوستان داشته باشد

 
چرخهاي ماشين را با استفاده از چسب در كناره هاي جعبه بچسبانيد 

براي درست كردن سپر ماشين هم از نواري به پهناي 1 سانتيمتر و به طول جلو و عقب جعبه استفاده كنيد و بعد از رنگ كردن آنرا بچسبانيد 

 
 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع