كاردستي هاي كاغذي    

 

جا حوله ايمواد مورد نياز

1-    شما در ابتدا نياز به دستگاه پرينتر داريد  

2-  مداد رنگي  يا ماژيك 

3-    چسب مايع 

4-      كاغذ ضخيم 

5-     قيچي

 

 

 
     

   طرز ساخت

در قسمت پايين صفحه آدرس صفحاتي  به شما معرفي شده است .

از اين تصاوير يك پرينت بگيريد . دور تصاوير را ببريد و اگر مايليد كه كارتان مقاومت بيشتري داشته باشد كاغذ پرينت شده خود را روي كاغذ ضخيمي بچسبانيد .

محلهاي بريده شده را مانند شكل بهم بچسبانيد تا كاردستي كاغذي شما آماده شود .

 

قابل توجه والدين  

استفاده از اين نوع كاردستي ها باعث افزايش مهارت دستان كودك براي استفاده از قيچي و چسب مي شود 

همچنين درك ايجاد يك جسم سه بعدي با طراحي روي يك كاغذ دو بعدي را براي كودكان و نوجوانان قابل فهم مي كند 

 
 

ويژه كودكان 

ـ ماشين شماره يك

ـ شمعدان

ـ ماشين كارتوني

ـ بابا نوئل

ـ جعبه هديه

ـ عروسك كاغذي

ـ كلاه مهماني

ـ ماشين اتوبوس

ـ درخت كريسمس

ـ تاج ملكه  

 

 

 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع