تاج گل    

 

جا حوله ايمواد مورد نياز

1-   يكعدد بشقاب كاغذي   

2-  كاغذ رنگي

3-    چسب مايع 

4-      وسايل نقاشي مثل گواش يا ماژيك 

5-     قيچي  

6-     در صورت دلخواه اكليل يا روبان رنگي

 

 

 
     

   طرز ساخت

مانند شكل بشقاب كاغذي را به 8 تكه مساوي تقسيم مي كنيم و با قيچي در مركز بشقاب شكافي ايجاد مي كنيم و از روي خطوط تا دو سانتيمتري لبه بشقاب مي بريم .

 

تكه هاي مثلثي شكلي كه در اثر بريدن ايجاد شده است به سمت بيرون تا كنيد . بعد بشقاب را با رنگ سبز گواش رنگ كنيد و بگذاريد تا خشك شود . 

 

روي كاغذ رنگي تعدادي گل را در رنگهاي مختلف بكشيد و دور آنرا ببريد .

 
گلهاي رنگي را به لبه هاي مثلثي كلاه بچسبانيد   
مي توانيد با مواد درخشان كننده مثل اكليل يا با استفاده از روبان در رنگهاي مختلف كلاه خود را زيباتر كنيد     
بغير از گل مي توانيد با استفاده از اشكال مختلف ، كلاه هاي  متنوعي براي دوستان خود درست كنيد   
     
 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع