رنگين كمان   

 

جا حوله ايمواد مورد نياز

1-    مقواي  رنگي به رنگ كارت دلخواره 

2-  كاغذ رنگي  بنفش _  آبي _   سبز _  زرد _   نارنجي _   قرمز     

3-    چسب مايع 

4-      مداد

5-     قيچي

 

 

 
     

   طرز ساخت

روي كاغذ رنگي سبز تصوير يك دست را بكشيد . از اين شكل به تعداد زياد درست كنيد  .

به همان تعداد روي بقيه كاغذها هم درست كنيد .

 

دور  آن را با قيچي ببريد تا شكل مقابل درست شود

 

روي مقوائي كه به عنوان كارت انتخاب كرده ايد شكل يك نيم دايره بزرگ  مانند رنگين كمان   بكشيد

 
   

با چسب مايع كاغذهاي رنگي كه به شكل دست درست كرده ايد را بچسبانيد و وقتي يك رديف را در بالا  كامل كرده ايد بسراغ رديف پايين تر  برويد 

 
   

كار چسباندن كاغذهاي رنگي را  به ترتيب گفته شده انجام دهيد 

قرمز 

نارنجي 

زرد 

سبز 

آبي 

نيلي 

بنفش 

 

     

مي توانيد جملات كوتاه تبريك را در اطراف كارت بنويسيد  

حالا كارت شما آماده است  

 

 

بچه ها شما شعر رنگين كمان را بلديد 

اگر اين شعر را ياد بگيريد هيچوقت رنگهاي رنگين كمان را فراموش نمي كنيد

 

 

 

 

رنگين كمان هفت رنگ 

رنگين كمان قشنگه قشنگه قشنگه 

بنفش ، نيلي ، آبي ، سبز 

زرد ، نارنجي ، قرمز  

 

 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع