درخت پاييزي    

 

جا حوله ايمواد مورد نياز

1-    مقواي  رنگي به رنگ كارت دلخواره 

2-  كاغذ رنگي     سبز _  زرد _   نارنجي _   قرمز     

3-    چسب مايع 

4-      مداد

5-     قيچي

 

 

 
     

   طرز ساخت

روي كاغذ رنگي سبز تصوير يك دست را بكشيد . از اين شكل روي كاغذهاي رنگي ديگر هم بكشيد  

 

دور  آن را با قيچي ببريد تا شكل مقابل درست شود

 

روي مقوائي كه به عنوان كارت انتخاب كرده ايد شكل تنه درخت را بكشيد و با ماژيك  قهوه اي رنگ كنيد 

شما مي توانيد از كاغذ رنگي قهوه اي نيز براي درست كردن تنه درخت استفاده كنيد

 
     

با چسب مايع كاغذهاي رنگي كه به شكل دست درست كرده ايد را بچسبانيد 

مي توانيد از كاغذهاي رنگي با رنگهاي مختلف استفاده كنيد يا فقط از يك رنگ كاغذ رنگي استفاده كنيد 

 

 

 
اگر مايليد كارت شما زيباتر شود بايد يك مقواي رنگي كه با رنگ مقواي كارتتان هماهنگ باشد انتخاب كنيد

 اندازه اين مقوا بايد به مقداري باشد كه وقتي آنرا از وسط تا مي كنيد از اطراف كارت شما از هر سمت 2 سانتيمتر بزرگتر باشد

 

 

 

بعد كارت آماده شده خود را روي آن كارت تا شده بچسبانيد   

حالا كارت شما آماده است  

 

 
 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع