بوقلمون    

 

جا حوله ايمواد مورد نياز

1-    مقواي  رنگي به رنگ كارت دلخواره 

2-  كاغذ رنگي     قهوه اي  _  زرد _   نارنجي _   قرمز     

3-    چسب مايع 

4-      مداد

5-     قيچي

 

 

 
     

   طرز ساخت

شما با شكل دست و پاي خود مي توانيد يك بوقلمون درست كنيد 

 

روي كاغذ رنگي قهوه اي تصوير دو پا  را بكشيد . و دور آنرا با قيچي ببريد  

 

روي كاغذ رنگي زرد و نارنجي و قرمز شكل دو دست خودتان را كشيده و دور آنرا با قيچي ببريد

در كل براي پرهاي بوقلمون به 6 تكه احتياج داريم  

 

براي درست كردن بدنه بوقلمون دو تكه قهوه اي رنگي كه به شكل پا بريده ايد  با چسب مايع مانند شكل بهم بچسبانيد 

 
با كاغذ رنگي نارنجي برايش يك نوك درست كنيد و دو عدد پا روي كاغذ نارنجي كشيده و دور آن را ببريد و از پشت به بدنه بچسبانيد 

براي درست كردن چشم هم مي توانيد از كاغذ سقيد استفاده كنيد يا از چشمهاي آماده كه در بازار است استفاده كنيد 

 

پرهايي كه با دستتان روي كاغذ رنگي درست كرده ايد با چسب مايع به پشت بدنه بوقلمون مانند شكل بچسبانيد 

حالا بوقلمون شما آماده است 

اگر دوست داشته باشيد مي توانيد بوقلمون خود را روي يك كارت مقوايي بچسبانيد  

 

 

 
 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع