تنگرام    

 

 

جا حوله ايمواد مورد نياز

1-    مقواي  رنگي به رنگ  دلخواره 

2-  خط كش    

3-      مداد

4-     قيچي

 

 

 
     

   طرز ساخت

روي مقواي خود شكل يك مربع بكشيد و دور آنرا ببريد 

هر ضلع آنرا به 4 قسمت مساوي تقسيم كرده و با خط كش خط بكشيد ( مانند شكل )

 

حال مانند شكل روبرو با كمك خط كش و يك مداد رنگي خطهاي قرمز را بكشيد  

 

با كمك قيچي از روي خط هاي قرمز قيچي كنيد 

حالا شما 7 تكه مجزا از هم داريد   

 

اين يك بازي قديمي است 

شما مي توانيد با اين 7 تكه شكلهاي مختلي درست كنيد 

مانند شكلهاي روبرو 

آيا مي توانيد شكلهاي جديدي خودتان درست كنيد ؟

 
 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع