گاو چوبي    

 

 

جا حوله ايمواد مورد نياز

1-    يك تكه چوب حداقل به اندازه 10*6 سانتيمتر

2-  رنگهاي مورد نياز شامل : سفيد ، سياه ، آبي تيره ، قرمز روشن ، سبز تيره ، زرد ، بژ و بژتيره     

3-    چسب مايع 

4-      مداد

5-     قيچي

 

 
   

   طرز ساخت

تمام سطح چوب را با رنگ آبي تيره رنگ كنيد  

  روي كاغذ  تصوير گاو را همانند نمونه بكشيد . و دور آنرا با قيچي ببريد و روي چوب قرار دهيد  

قسمتهايي از بدن گاو را سياه و بخشهاي ديگر را با سفيد رنگ آميزي كنيد

 مقداري رنگ قرمز روشن را با سفيد مخلوط كنيد و با رنگ صورتي بدست آمده پوزه و درون گوش و پستان گاو را رنگ كنيد

دو دايره سياه براي بيني گاو بكشيد

كلاه و حلقه دور گردن را قرمز كنيد

با سبز تيره علفهاي زير پاي جيوان را نقاشي كنيد

براي كشيدن زنگهاي روي حلقه دور گردن گاو از رنگ زرد استفاده كنيد

تابلوي كنار جاده را با بژ تيره بكشيد

با استفاده از رنگ سفيد حالت برفي را روي علفهاي و بالاي تابلو و روي زمين نشان دهيد

 مي توانيد روي تابلوي كنار حيوان چيزي بنويسيد

 

 
     

  صفحه اصلي سايت كودكان  >  كاردستي   > كاردستي كودك >  گاو

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع