اوريگامي خانه

 

جا حوله ايمواد مورد نياز

1-    كاغذ ارويگامي يا هر كاغذ ديگري كه خيلي كلفت نباشد

2-  قيچي

     

 

 
     

   طرز ساخت

 

يك تكه كاغذ به شكل مربع ببريد، به همان اندازه اي كه دوست داريد قد و پهناي خانه اتان باشد.

 

انتهاي بالاي كاغذ را به سمت انتهاي پايين كاغذ آورده و آنرا تا كنيد و روي آنرا با دست بكشيد تا خط تا مشخص شود و بعد آنرا باز كنيد.

انتهاي راست كاغذ را به انتهاي سمت چپ آورده و روي آن هم خط تا بيندازيد و آنرا باز كنيد

درست مانند شكل روبرو

 

قسمت لبه بالائي را به خط تا شده مياني برگردانيد . همانطور كه در قسمت قرمز شكل نشان داده شده است

 

فراموش نكنيد كه حالا كار را برگردانيد تا بقيه كار را ادامه دهيم.  

 

بعد از اينكه اوريگامي خود را به پشت كرديد، لبه سمت راست را تا خط ميانه تا كنيد . همانطور كه در شكل به رنگ بنفش نشان داده شده است  

 
همان كار را با لبه سمت چپ هم تكرار كنيد  

همانطور كه در شكل مي بينيد لبه بالايي را به طرف لبه پايين سمت راست تا كنيد و با دست روي آنرا بكشيد تا خط تاي آن مشخص شود. سپس آنرا باز كرده و به حالت اول برگردانيد

 
همين كار را براي طرف ديگر هم انجام دهيد.  

هدف اين است كه يك خط تا داشته باشيم

حالا خطهاي تا مشخص است و اينجا بايد يك كلك بزنيم. انگشت خود را داخل تكه سمت راست كنيد همانطور كه در شكل نشان داده شده است و خط تا را بالا بكشيد و به سمت خارج هل دهيد.

 

با كاري كه در بالا انجام مي دهيم يك شكل مثلث درست مي شود. همانطور كه در شكل ملاحظه مي كنيد

 

 

همين كار مراحل بالا را براي سمت چپ هم تكرار مي كنيم  . با اينكار بام خانه را درست كرده ايم

كار تمام مي شود. و اگر كاردستي خود ر ا بر گردانيد يك خانه كاغذي داريد  

 

 

 
برگشت به صفحه اصلي كاردستي

  صفحه اصلي سايت كودكان  >  كاردستي   > كاردستي كودك >  اوريگامي ، خانه

 
 
 

 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع