اوريگامي گربه

 

جا حوله ايمواد مورد نياز

1-    كاغذ ارويگامي يا هر كاغذ ديگري كه خيلي كلفت نباشد

2-  قيچي

     

 

 
     

   طرز ساخت

 

يك تكه كاغذ به شكل مربع ببريد،تقريبا 15 سانتمتير يا به همان اندازه اي كه دوست داريد .

 

گوشه بالاي مربع را به گوشه پايين مربع تا كنيد تا شكل يك مثلث شود،درست مانند شكل روبرو

 

گوشه بالايي راست را به گوشه پاييني مربع برگردانيد . همانطور كه در قسمت نارنجي شكل نشان داده شده است

 

  

 

همان كار را براي گوشه چپ مربع هم انجام دهيد.

شكلي كه بدست مي آيد باز هم مربع است  

 
لبه پاييني تكه راست را همانطور كه در قسمت سبز نشان دهداه شده است بطرف بالا تا بزنيد. اين قسمت گوش گربه را مي سازد  

همين كار را روي تكه چپ هم انجام دهيد

 
قسمت بالا را به سمت ميانه كار تا كنيد همانطور كه در قسمت بنفش نشان داده شده است

و تكه پايين را هم به سمت ميانه كار تا كنيد همانطور كه در قسمت آبي نشان داده شده است

كار تمام است مي توانيد اوريگامي خود را برگردانيد، حالا سر يك گربه مشخص است.

 
     
برگشت به صفحه اصلي كاردستي

  صفحه اصلي سايت كودكان  >  كاردستي   > كاردستي كودك >  اوريگامي ، سر گربه

 
 
 

 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع