اوريگامي ماهي

 

جا حوله ايمواد مورد نياز

1-    كاغذ ارويگامي يا هر كاغذ ديگري كه خيلي كلفت نباشد

2-  قيچي

3 وسايل رنگ آميزي

 

     

 

 
     

   طرز ساخت

 

يك تكه كاغذ به شكل مربع ببريد،تقريبا 15 سانتمتير يا به همان اندازه اي كه دوست داريد .

 

گوشه هاي مربع را به گوشه مقابل مربع تا كنيد و دوباره باز كنيد، خطهاي تا مانند شكل درست مي شود

 

لبه بالاي مربع را روي لبه پايين قرار دهيد و با انگشتان خود قسمتهاي خط تا را به داخل هل دهيد

 

  

 

شكلي كه از كار بالا حاصل مي شود يك مثلث مانند شكل روبرو است  

 

براي درست كردن دم ماهي، گوشه ي سمت چپ را مانند شكل تا كنيد ،قسمت سبز شكل، بطوريكه كمي از خط ميانه هم بگذرد . 

 

همين كار را براي گوشه ي سمت راست هم تكرار كنيد

 

ماهي شما آماده است، كافي است تا اوريگامي خود را برگردانيد.

شما مي توانيد ماهي خود را به دلخواه رنگ كنيد و با ساختن ماهي ها با اندازه مختلف يك حوضچه پر از ماهي درست كنيد.

 
 
برگشت به صفحه اصلي كاردستي

  صفحه اصلي سايت كودكان  >  كاردستي   > كاردستي كودك >  اوريگامي ، ماهي

 
 
 

 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع