نوارهاي تزئيني كاغذي

 

جا حوله ايمواد مورد نياز

1-    كاغذ كشي يا كاغذ زرورق

2-  قيچي

3 وسايل رنگ آميزي

4 چسب مايع يا منگنه

 
     

   طرز ساخت

 

با كاغذ كشي مربع هايي به اندازه 10 تا 15 سانتيمتر ببريد. هر چه تعداد اين مربع ها بيشتر باشد نوار تزئيني شما بلندتر مي شود.

 

گوشه بالائي مربع را به گوشه مقابل مربع تا كنيد تا يك مثلث مثل شكل روبرو درست شود

 

گوشه سمت راست مثلث را به  سمت گوشه سمت چپ تا كنيد تا مثلث كوچكترب مثل شكل درست شود.

 

  

 

به كمك قيچي برشهائي روي مثلث مانند شكل ايجاد كنيد. در اينجا بايد به چند نكته توجه كنيد

اول، گوشه اي از مثلث را بايد بعنوان راس انتخاب كنيد كه در حقيقت مركز كاغذ است يعني گوشه اي كه از همه طرف بسته است. در غير اين صورت اصلا نوار تزئيني شما درست نميشود

دوم، برشهائي كه روي كاغذ ايجاد مي كنيد يك در ميان است ، يعني يكي از راست به چپ و ديگري از چپ به راست است

سوم ، هنگام برش زدن دقت كنيد كه برشها را تا نزديكي به انتهاي انجام دهيد ولي تا آخر آنرا نبريد وگرنه پاره مي شود.

 

حالا با دقت كاغذ  برش خورده و تا شده را باز كنيد تا پاره نشود . شكلي كه بعد از باز شدن كاغذ مي بينيد شكلي است مربع با چنين برشهائي كه در شكل نشان داده شده است

 

براي درست كردن نوار تزئيني بايد مربع هاي ديگري را بهمين روش آماده كنيد

سپس دو مربع را روي هم قرار دهيد و چهار گوشه ي آنها را با چسپ يا منگنه با هم بچسبانيد و بعد كه چسب خشك شد ، از دو طرف آنرا بكشيد . با درست كردن تعداد زيادي از اينها مي توانيد يك رشته بلند تزئيني درست كنيد

پيشنهاد: براي اينكه نوار شما بهتر كش بيايد در مرحله برش زدن كاغذ به اين نكته توجه كنيد، هر چه برشها نزديكتر به هم باشد و برشتان را تا لبه كار بلندتر انجام دهيد، كاغذتان بيشتر كش خواهد آمد  

 
 
برگشت به صفحه اصلي كاردستي

  صفحه اصلي سايت كودكان  >  كاردستي   > كاردستي كودك >  نوار تزئيني كاغذي

 
 
 

 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع