پيله ي پروانه

 

جا حوله ايمواد مورد نياز

1-    كاغذ ضخيم

2-  چوب بستني يكعدد

3رول كاغذي داخل دستمال توالت يكعدد

4 چسب مايع

5 سيم روكش دار15 سانتيمتر كه از وسط تا شده است

6-  قيچي

7-  وسايل رنگ آميزي

      

 

هيچوقت فكر كرده ايد كه اين پروانه هاي زيبا از كجا بيرون مي آيند؟  آنها از داخل يك پيله بيرون مي آيند به اين مرحله شفيره هم مي گويند كه كرم تبديل به پروانه مي شود. اين پيله ها را شما مي توانيد در تابستان زير برگها پيدا كنيد

برخي از جانداران در طي زمان رشد خود تغييري نمي كنند مثلا جوجه داراي دو پا و يك نوك است و بدنش از پر درست شده وقتي هم بزرگ مي شود همان است ولي برخي مانند پروانه ها داراي چند مرحله در زندگيشان هستند و جانور بالغ اصلا شبيه جانداري كه شما در طي رشدش مي بينيد نيست 

 

   طرز ساخت

 

يك  تكه از كاغذ را ببريد و روي آن تصوير يك پروانه بكشيد و آنرا هر طور كه دوست داريد رنگ كنيد.. البته بايد دو بال پروانه مثل هم باشد. البته قسمت بدنه پروانه را فراموش نكنيد تا بتوانيد روي سرش شاخك بگذاريد.

 

رول دستمال توالت را هم رنگ كنيد. بروانه هاي منارچ پيله شيز تيره دارند ولي شما مي توانيد هر رنگي كه دوست داريد استفاده كنيد

 

 

با سيمي كه داريد مي توانيد آنرا  از وسط تا كنيد و به شكل شاخك در آورده و به سر پروانه  بچسبانيد

 

چوب بستني را هم از پشت به بدنه پروانه بچسبانيد و صبر كنيد تا كاملا خشك و محكم شود

 

بالهاي پروانه را لوله كنيد و آنرا داخل لوله دستمال توالت قرار دهيد. هر وقت چوب بستني را بكشيد پروانه شما از پيله بيرون مي آيد   

 

  

 

چرخه ي زندگي پروانه

   پروانه ها داراي چهار مرحله در زندگيشان هستند و شما فقط در مرحله ي آخر آنها را به شكل پروانه  مي بينيد

 

مرحله ي اول تخم  است. كه پروانه ي بالغ تخم گذاري مي كند

مرحله ي دوم كه تبديل به لارو يا كرم مي شود. در اين مرحله لارو مقدار زيادي برگ  مي خورد تا خود را براي مرحله ي بعد آماده كند

مرحله ي سوم شفيره يا پيله است كه كرم يك تاري دور خودش مي بافد و مدتي در آن بدون هيچ غذايي زندگي مي كند

مرحله ي چهارم كه پروانه است و جانور بالغ كه داراي بال است از پيله بيرون مي آيد

 

 
 
   
برگشت به صفحه اصلي كاردستي

  صفحه اصلي سايت كودكان  >  كاردستي   > كاردستي كودك >  پيله ي پروانه

 
 
 

 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع