ماهي مثلث شكل

 

جا حوله ايمواد مورد نياز

1-    كاغذ  رنگي

2-  قيچي

3 چسب مايع

 

     

 

 

اين كاردستي ويژه ي عزيزان  خردسال است  و به آنها كمك مي كند تا با شكل مثلث آشنا شوند.

اگر بچه ها مي توانند با دست دور شكل مثلث را پاره كنند از خودشان كمك بگيريد براي اينكه راحتتر باشند كاغذ را تا كنيد تا با پاره كردن يك لبه آن يك مثلث زيبا داشته باشند.

    

و اگر بزرگتر هستند و مي توانند از قيچي استفاده كنند، قيچي مخصوص كاغذ با لبه گرد در اختيارشان قرار دهيد در غير اينصورت خودتان شكل مثلث را ببريد

سوااهايي كه بايد از بچه ها بپرسيد

چه اشياوي ديگري مي شناسند كه اين شكلي باشد؟ مثلا يك روسري سه گوش

چند تا مثلث مي توانند بشمارند؟

آيا مي توانند مثلث ها را به ترتيب اندازه  از بزرگ به كوچك رديف كنند؟

 

 

   طرز ساخت

 

سه مثلث در سه اندازه ي بزرگ، متوسط و كوچك در رنگهاي مختلف آماده كنيد.

 

مثلث بزرگ بدن ماهي است. مثلث متوسط كه دم ماهي است از پشت به بدنه چسبانده شود. مثلث كوچك هم كه باله ي ماهي است روي بدنه چسبانده شود

با مداد رنگي مي توانيد چشم و دهان ماهي را بكشيد

 
   
برگشت به صفحه اصلي كاردستي

  صفحه اصلي سايت كودكان  >  كاردستي   > كاردستي كودك >  ماهي مثلث شكل

 
 
 

 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع