كارت تبريك

 

جا حوله ايمواد مورد نياز

1-    مقواي رنگي به رنگ دلخواه

2-  مقواي سفيد

3 چسب

4-  قيچي

5 يك تصوير يا نقاشي

6-  وسايل رنگ آميزي

 

     

 

 
     

   طرز ساخت

 

 

روي مقواي سفيد يك مستطيل بكشيد كه اندازه آن 10 در 18.5 باشد

 از فاصله 1.5 سانتمتيري از يك لبه مستطيل خطي بكشيد حال آنرا تا كنيد بطوريكه لبه آنطرف مستطيل روي خط قرار بگيرد

 

حالا مي توانيد روي قسمت كوچكتر مقواي سفيد كه رو قرار گرفته يكي از نقاشي هاي خودتان يا يك تصوير بچسبانيد

البته اگر اين تصوير كمي كوچكتر از صفحه ي زيرش باشد قشتگتر است زيرا دور آن يك لبه سفيد قرار گرفته است

 

 

روي لبه كناري مي توانيد يك پيام بنويسيد

 

داخل كارت را هم مي توانيد باز كنيد و يادداشتي براي دوستتان بنويسد  

 

اين كارت را مي توانيد همينطور استفاده كنيد اگر هم دوست داشته باشيد مي توانيد، يك تكه مقواي رنگي به شكل مربع ببريد،تقريبا 12 سانتمتير يا به همان اندازه اي كه دوست داريد، و كارت سفيد خود را وسط آن بچسبانيد 

 
 
برگشت به صفحه اصلي كاردستي

  صفحه اصلي سايت كودكان  >  كاردستي   > كاردستي كودك >  كارت تبريك

 
 
 

 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع