يك روز باراني درست كنيد 

حالا اين نوبت شماست كه بباريد و ابپاشي كنيد....

همه جاهاي خشك را خودتان ابپاشي كنيد و بوي معطر خاك خيس و باران ديده را در همه جا بپراكنيد.

 

 

جا حوله ايمواد مورد نياز

1-      كيسه اب گرم

2-      چوب پنبه چوبي

3-      يك لوله پلاستيكي

4-      سردوش پلاستيكي

 

 

 

   طرز ساخت

چوب پنبه اي را انتخاب كنيد كه كاملا در دهانه كيسه اب گرم قرار بگيرد و نگذارد هوايي از اطرافش خارج شود.

 

وسط چوب پنبه را سوراخ كنيد. كيسه اب گرم را از اب سرد پر كنيد. و چوب پنبه را در دهانه كيسه اب گرم فرو كنيد.

 

يكي از دو سر لوله پلاستيكي را داخل سوراخ چوب پنبه كنيد. لوله پلاستيكي را تا حدي فرو كنيد كه به انتهاي كيسه اب گرم برسد.

 

مطابق شكل كيسه اب گرم را به پشت خود ببنديد . با لباس خود كيسه را بپوشانيد بطوريكه لوله هم ديده نشود. سر ديگر لوله را از زير يقه لباستان خارج كنيد.

 

در روي يك كلاه كه بسر ميكنيد سوراخي ايجاد كرده و لوله را از زير ان عبور داده و سر ديگر ان در بالاي كلاه سردوش را نصب كنيد و كلاه را بهمان شكل بسر كنيد.

 

    

حالا يك باراني بتن كرده و كلاه باراني را نيز بسر كنيد فقط بگذاريد سردوش از كلاه خارج باشد.

حالا كيسه اب گرم را فشار دهيد تا باران شروع بباريدن كند بدن حتي يك لكه ابر....

 

 
http://www.pitara.com

با تشكر از خانم سارا  صولتي  از تهران بابت ترجمه  متن 

  صفحه اصلي سايت كودكان  >  كاردستي   > كاردستي نوجوان >  روز باراني

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع