نقاشي روي دست     

 

 

جا حوله ايمواد مورد نياز

1-    قلم مو   

2-  رنگ مجاز براي استفاده روي پوست  

 

 

 
     

 

از اين هنر حتي براي اجراي نمايش استفاده مي شود .

فرد با خلاقيت خود نقاشهاي مختلفي بر روي دست خود ايجاد مي كند و شخصيتهائي را خلق مي كند .

ما نمونه هائي از اين خلاقيت را به شما نشان مي دهيم . شما با استفاده از اين مدلها و تمرين آنها بايد سعي كنيد خود نيز طرحي جديد بيافرينيد . 

 

اشكال ساده براي طراحي  

 

اشكال پيچيده براي نقاشي   

 

 

 

  صفحه اصلي سايت كودكان  >  كاردستي   > كاردستي نوجوان >  نقاشي روي دست

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع