اسامي  عزيزاني كه تا به امروز ما را ياري كرده اند .

پزشكي ـ دكتر عليرضا شريفي حسيني متخصص كودكان ـ‌ مدت همكاري 2 سال  بندرعباس 2223459 

پزشكي ـ دكترمحمدعلي احساني  متخصص كودكان ـ‌ مدت همكاري از تابستان 82   تهران  7547971 

پزشكي ـ دكتر محمد  كمالي  فيزيوتراپيست ‏- استاد يار دانشکده علوم توانبخشی مدت همكاري از سال 82 با معرفي سايتشان و مقالات آن   و پاسخ گوئي به سوالات  :  2221577

پزشكي ـ دكتر ناصري متخصص اطفال ـ  شروع همكاري از زمستان 81 با پاسخ گوئي به 20 سوال پزشكي  تهران  84234443 

پزشكي ـ دكتر پريسا محقق متخصص كودكان ـ‌  همكاري از زمستان 81 با پاسخ گوئي به 12 سوال پزشكي تهران  6432424

پزشكي ـ دكتر رضا شهرامي ـ داخلي ـ‌ شروع همكاري از زمستان 81

پزشكي ـ دكتر مرداي ـ ارولوژيست ـ‌ شروع همكاري از ارديبهشت 82

پزشكي ـ دكتر كوشانفر ـ‌ متخصص تغذيه كودكان ـ  همكاري از ارديبهشت 82  با ارسال 1 مقاله   تهران 8755054

پزشكي ـ دكتر بيژن بابائي ـ  عمومي  ـ  همكاري از مهر  82 با ارسال 2 مقاله   كرج 6203328  

پزشكي ـ دكتر علي اكبر رجائي  ـ  عمومي  ـ  همكاري از  82 با ارسال مقالات و پاسخ گوئي به سوالات 3338984 - 0751

روانشناسي _  دكتر هادي شاكر با ارائه روشهاي درست روانشناسي  خانواده و كودك _ مدت همكاري ابتداي 83 _ تلفن 8712847

روانشناسي  ـخانم  مرسده پورفخريان   ـ كارشناس روانشناسي باليني    ـ  همكاري از شهريور   82 با ارسال مقالات  از هلند

ترجمه به انگليسي  ـ خانم پارميس محب تاش ـ  

ترجمه  ـ خانم ساناز صبوري كارخانه  ـ از مهر 82 با ترجمه متن كاردستي 

ترجمه  ـ خانم سارا صولتي   ـ از آبان  82 با ترجمه متن كاردستي 

گرافيك   ـ خانم مهرناز اخوي    ـ از آبان  82 با طراحي پوستر  

گرافيك   ـ خانم فرشته فكري    ـ از آبان  82 با طراحي بروشور 

بازي و برنامه نويسي ـ آقاي   ف ف  ـ‌ شروع از زمستان 81 تا حال

برنامه نويسي ـ‌آقاي اميد حسيني ـ شروع از ارديبهشت 82  بمدت يكسال

كاريكاتور  ـ‌آقاي حسين كاظم  ـ شروع از تابستان  82  با ارسال كاريكاتور

تدريس رياضي_ آقاي يوسف داستان با ارائه 3 مبحث در سال 83 

تدريس رياضي ـ خانم سودابه شاه كرمي ـ  3 مبحث در سال 80

تدريس رياضي ـ آقاي مهدي شهيدي با ارائه مطالبي رياضي خرداد 82 از طرف موسسه فرهنگي و هنري نيك انديشگران پارس www.n-a-p.org 

حمايت مالي _ آقاي خشايار سجادي خارج از كشور بمدت دو سال تا اواخر سال82

حمايت مالي _ آقاي بابك سدهي  خارج از كشور از اواخر سال 82 تا به امروز

پشتيباني _ آقاي مصطفي رحماندوست مدت همكاري از  سال 80