جوك مخصوص كودكان و نوجوانان 

گرگه ميره در خونه شنگول و منگول را مي زند و مي گويد،در را باز كنيد منم منم مادرتون غذا آوردم براتون

بزبزكها مي گويند: برو گرگ ناقلا ما آيفون تصويري داريم!!ا

پربها ? ساله از ?

اولي: من اين پازل را سه ساله تمام كردم

دومي : نه بابا !! چقدر طول كشيد؟

اولي : اتفاقا خيلي زود تمام كردم آخه رويش نوشته بود براي 3 تا 5 سال !!!!!

نيلوفر 14 سرين 13 ساله از تهران

موشي به ماري ميرسد و به او مي گويد: دوست من ميشه از حرف (ش)استفاده نكني .

مار ميگه: باشه موشه

فولادي ? ساله از ?

يك روز مظفر دم يك مغازه مي ايسته و مي خنده تا حدي كه قرمز ميشه، صاحب مغازه مي پرسه واسه چي مي خندي؟

مظفر ميگه : آخه اين جوك آخري را نشنيده بودم

؟? ساله از ?

يكي برنج تبرك مي خرد . در برنج رو كه باز ميكنه ميگه : پس آقا حميدش كو؟!!!!!

آرمان نوري 10 ساله از كرمانشاه

 

مادر : بيژن، من دارم ميرم بيرون به كبريت دست نزني ؟

بيژن : نه مادر ، فندك بابا پيش منه !!!

ايران ؟ ساله از ؟

يك پرگار ضربه مغزي ميشه، مستطيل ميكشه !!!

 

اتوبوسي آرام از سرازيري پايين مي آمد و مردي بدنبال آن مي دويد. يك نفر گفت: فكر نكنم بتوني بهش برسي ، مرد جواب داد: دعا كن كه برسم، چون راننده اتوبوسم.

 ك س ؟ ساله از ؟

يكي استاديوم ميره بجاي اينكه فوتبال نگاه كنه به راست و چپ و بالاي سرش را با تعجب نگاه مي كرد

بهش مي گويند: چرا فوتبال نگاه نمي كني؟

ميگه : دارم دنبال كلمه ي زنده مي گردم  

 هيمن راستخانه 12 ساله از مريوان

يك نفر پدرش فوت ميكند مراسم هفتش شلوغ ميشود براي چهلمش بليط مي فروشد.

 آتنا شاهرودي 12 ساله از تهران

 

بريده جرايد: خواندن شعر مي تواند باعث كاهش ضربان قلب، آرامش عميق و تنفس منظم شود

دكتر به بيمار : پدرجان ، به نوه ات بگو روزي سه بار برايت شعر بخواند

 

از پدري مي پرسند : شما چند فرزند داريد؟

پدر : نمي دانم يك فرزند 50 ساله دارم يا 5 فرزند 10 ساله!!!

 هيمن راستخانه 12 ساله از مريوان

جرايد: مصرف ماهي باعث تكلم زودتر كودك مي شود

گربه به صاحبخانه : به خدا اين ماهي را براي خودم نمي خواهم . نسخه دكتره ، آخه بچه ام زبون باز نمي كنه!!!!!

 

معلم : ماه هاي خارجي را نام ببريد

شاگرد: فروردين ، ارديبهشت ، ....و

معلم : اينها كه فارسي اند

شاگرد : خوب ترجمه اشان كردم

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري پيگرد قانوني دارد