بازي كودكان > نقاشی > اتاق رنگ آمیزی > معرفی  آپ تو تن > صفحه یک

 
   
     

توضیحات

سن

نیمه دیگر شکل بصورت قرینه رنگ شود

مهارت: افزایش دقت دید 

بالای 4سال

شکل را به دلخواه رنگ کنید

مهارت: آشنایی با سه رنگ اصلی نقاشی و ایجاد رنگهای جدید

بالای 4سال

طراحی تخم مرغ عید

مهارت: طراحی و خلاقیت

بالای 4سال

رنگ آمیزی ایگلو و چاپ آن

مهارت: طراحی و خلاقیت

بالای 4سال

غار را با رنگدانه ها رنگ کنید همانطور که انسانهای ماقبل تاریخ با زغال، گچ، سنگ آهن ومواد  دیگر  دیوار غارها را رنگ می کردند  

مایع را روی سنگ بمالید و بعد سنگ رنگی راانتخاب کنید سپس با انگشت نقاشی کنید

بالای 6سال

رنگ آمیزی رنگین کمان

مهارت: آشنایی با ترتیب رنگها در رنگین کمان، بعد از رنگ آنرا چک کنید. علامت سبز یعنی درست و علامت قرمز یعنی اشتباه کرده اید 

بالای 4سال

شکل را به دلخواه رنگ و چاپ کنید

مهارت: طراحی و خلاقیت و توانایی کلیک کردن 

بالای 3سال

رنگ آمیزی آزمایشگاه دکتر زیتبگ مطابق نمونه و چاپ آن

مهارت: افزایش دقت دید و تقویت حافظه ، شکل رنگ شده را با نمونه مطابقت دهید 

بالای 4سال

رنگ آمیزی دخترک در جنگل

مهارت: آشنایی با ترکیب رنگها و آشنایی با اعداد، دو رنگ معرفی می شود ترکیب آنرا پیدا کنید و محلی که عدد مورد نظر نوشته شده را رنگ کنید 

بالای 6سال

رنگ آمیزی با پارچه های طرحدار و چاپ آن

مهارت: طراحی و خلاقیت و توانایی کلیک کردن  

بالای 3سال

رنگ آمیزی یک روز با وزش باد

مهارت: خلاقیت و توانایی کلیک کردن

بالای 3سال

نقاشی مورد علاقه خود را خلق کنید و بعد از چاپ رنگ کنید

مهارت: طراحی و خلاقیت ، اجزا مورد نظر خود را در صفحه به دلخواه بچنید

بالای 4سال

رنگ آمیزی مارمولک ها

مهارت: خلاقیت و توانایی کلیک کردن، این مارمولکها حوصله ندارند یکجا بیاستند پس باید تند کار کنید 

بالای 3سال

رنگ آمیزی آدمها

مهارت: آشنایی با مشاغل، این آمها را رنگ کنید و حدس بزنید شغل هر یک چیست؟ 

بالای 3سال

رنگ آمیزی خانواده در پیک نیک

مهارت: خلاقیت و توانایی کلیک کردن 

بالای 3سال

رنگ آمیزی لانه پرندگان

مهارت: خلاقیت و توانایی کلیک کردن 

بالای 2سال

رنگ آمیزی مزرعه مطابق نمونه

مهارت: افزایش دقت دید و تقویت حافظه ، شکل رنگ شده را با نمونه مطابقت دهید

بالای 6سال

رنگ آمیزی کوهستان

مهارت: خلاقیت و توانایی کلیک کردن

بالای 3سال

رنگ آمیزی قارچ ها و چاپ آن

مهارت: طراحی و خلاقیت و توانایی کلیک کردن

بالای 4سال

رنگ آمیزی کارآگاه

مهارت: خلاقیت و توانایی کلیک کردن  

بالای 3سال

رنگ آمیزی جشن تولد

مهارت: آشنایی با رنگها همراه با صدا 

بالای 2سال

رنگ آمیزی روز زفتن به مدرسه

مهارت: آشنایی با اعداد 1 تا 14 ، هر ناحیه را با شماره ی نشان داده شد رنگ کنید 

بالای 6سال

رنگ آمیزی قایق سواری

مهارت: خلاقیت و توانایی کلیک کردن 

بالای 3سال

رنگ آمیزی رایحه ی خوش در حومه شهر

مهارت: خلاقیت و توانایی کلیک کردن 

بالای 3سال

رنگ آمیزی حروف الفبای انگلیسی

مهارت: خلاقیت و توانایی کلیک کردن 

بالای 4سال
     
     
  1

_

2   صفحه

صفحه بعدی

 

 

طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري ممنوع است