شرايط نگهداري آلبوم  

 
 
 

اگر مايل به نگهداري صفحات آلبوم خود هستيد  مي توانيد با پرداخت مبلغ 4000 هزار تومان سه صفحه آلبوم در اين سايت براي مدت طولاني داشته باشيد و حداقل با فاصله 3 ماه تصاوير جديد ارسال كنيد و  هر بار حداكثر 4 تصوير در يك صفحه گنجانده خواهد شد   

عزيزان داخل كشور مي توانند مبلغ فوق را به حساب زير واريز كنند و نام كامل واريز كننده ، نام فرزنداشان ،  شهر ، بانك ، شعبه ، تاريخ و شماره قبض را براي ما ايميل كنند يا مي توانند اسكن قبض را ارسال نمايند ارسال اين هفت مشخصه ضروري است

عزيزان خارج از  كشور مي توانند مبلغ 5 دلار را به آدرس ما واريز كنند و براي ما ايميل بفرستند . يا از خانوده هاي خود در ايران بخواهند كه اينكار را برايشان انجام دهند 

 

 

     
     
 
 

     طراحي صفحات توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري پيگرد قانوني دارد