.

 

نام درس : رياضي ( سال سوم دبستان - مبحث ساعت _ صفحه1 )

خواندن ساعت و خواندن ساعت در بعدازظهر   

  اين عبارتها را كامل كنيد

 

1 )  برنامه كودك ساعت 17 از تلويزيون پخش مي شود يعني ساعت  ..............  بعدازظهر

 

2 )  اخبار سراسري ساعت 21 از تلويزيون پخش مي شود يعني ساعت  ..............    بعدازظهر

 

3 )  ساعت 20 يعني  ..............  بعدازظهر

 

4 )  ساعت 13 يعني  ..............  بعدازظهر

 

5 )  ساعت 23 يعني  ..............  بعدازظهر

 

6 )  ساعت 16 يعني  ..............  بعدازظهر

 

7 ساعت 17.45 همان ساعت  ..............  بعدازظهر است.

 

8 )  ساعت 4.15 بعدازظهر همان ساعت  ..............  مي باشد.

 

 9 )  ساعت 6 بعدازظهر يعني  ..............

 

10 )  ساعت 2 بعدازظهر يعني  ..............

 

11 )  ساعت 9 بعدازظهر يعني  ..............

 

12 )  ساعت 7 بعدازظهر يعني  ..............

 

 

 

 


 

 

 جمله هاي زير را با كلمات ربع و نيم كامل كنيد

 

1 )  ساعت 6:30 دقيقه همان 6 و  ..............  است.

 

2 ساعت 15:45 دقيقه همان يك   .............. مانده به 16 است.

 

3 )  ساعت 9:15 دقيقه همان 9 و  ..............  است.

 

4 )  ساعت 12:30 همان 12 و  ..............  است.

 


 

آيا مي دانيد :

 

1 )  هر ساعت چند ربع ساعت است؟ ..............

 

2 )  هر ربع ساعت چند دقيقه است؟ ..............

 

3 )  نيم ساعت چند ربع است؟ ..............

 

4 )  نيم ساعت چند دقيقه است؟ ..............

 

5 )  سه ربع ساعت چند دقيقه است؟ ..............

 

6 )  يك ساعت چند دقيقه است؟ ..............

 

7 )  يك شبانه روز چند ساعت است؟ ..............

 

8 )  يك هفته چند روز است؟ ..............

 

9 يك سال چند روز است؟ ..............

 

10 )  يك سال چند هفته است؟ ..............

 

 

 

اين مطالب متعلق به سايت www.koodakan.org     مي باشد و هر گونه استفاده بدون مجوز ممنوع است

 

 


صفحه اصلي سايت كودكان ، نوجوان > انجمن > انجمن رياضي > سوم دبستان

 

     طراحي  توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري از مطالب و تصاوير پيگرد قانوني دارد