.

 

نام درس : رياضي ( سال سوم دبستان - مبحث ساعت _ صفحه2 )

خواندن ساعت و خواندن ساعت در بعدازظهر   

  مسئله هاي زير را حل كنيد

 

1 ) اتابك ساعت 7:10 از منزل خارج مي شود و به طرف مدرسه مي رود . اگر 20 دقيقه طول بكشد تا به مدرسه برسد در چه ساعتي به مدرسه مي رسد ؟ روي ساعت نشان دهيد .

ساعت حركت       ساعت رسيدن به مدرسه

 

 

2 ) عقربه بزرگ ساعتي روي 5 و عقربه كوچك بين 10 و 11 است ساعت چند است ؟

 

 

3 ) مينا وقتي به پارك مي رفت عقربه كوچك ساعت بين 5 و 6 بود و عقربه بزرگ روي پنج بود . بگوئيد ساعت چند بوده است ؟

 

4 ) در ساعت 5:40 عقربه بزرگ و كوچك ساعت كجا قرار دارد ؟

 

5 ) در چه ساعت هايي عقربه ها با هم در يك خط راست تشكيل مي دهند ؟ نشان دهيد.

 

 

 

6 ) در چه ساعت هايي عقربه ها دقيقا روي هم قرار دارند؟ نشان دهيد.

 

 

 

7 ) در يك شبانه روز عقربه كوچك چند بار روي عدد 6 قرار مي گيرد؟

 

 

8 ) در يك شبانه روز عقربه دقيقه شمار چند بار صفحه ساعت را دور مي زند؟

 

 

 

9 ) اتوبوسي ساعت 11 صبح  از همدان به طرف تهران آمد پس از 5 ساعت به تهران رسيد. اتوبوس در ساعت چند بعداز ظهر به تهران رسيد ؟

 

 

10 ) ساعت 6 صبح آفتاب طلوع مي كند و ساعت 7 بعدازظهر خورشيد غروب مي كند، چند ساعت روز بوده است؟

 

 

11 ) مسافرت از شيراز به تهران 13 ساعت طول مي كشد ، اگر ساعت 8 صبح از شيراز حركت كنيم ساعت چند بعدازظهر به تهران مي رسيم ؟

 

 

12 ) 5 ساعت و 23 دقيقه از ظهر گذشته است. عقربه كوچك و بزرگ ساعت در كجا قرار مي گيرند ؟

 

 

13 ) مهري ساعت 8 صبح از خواب بيدار مي شود و 9 بعدازظهر مي خوابد. او چند ساعت بيدار بوده است ؟

 

 

14 ) مدرسه اي ساعت 14 تعطيل مي شود . اين مدرسه ساعت چند بعدازظهر تعطيل مي شود؟

 

 

 

15 )  زنگ مدرسه اي در نوبت بعدازظهر ساعت 17 تعطيل به صدا مي آيد . نويد كه دانش آموز اين مدرسه است ساعت 6 بعدازظهر به خانه مي رسد. او چه مد در راه بوده است؟

 

16 ) در شبانه روز چند بار عقربه هاي ساعت شمار و دقيقه شمار روي هم قرار مي گيرند؟

الف) 24 بار         ب) 11 بار             ج) 22 بار                   د) 12 بار

 

 

 

 

 

اين مطالب متعلق به سايت www.koodakan.org     مي باشد و هر گونه استفاده بدون مجوز ممنوع است

 

 


صفحه اصلي سايت كودكان ، نوجوان > انجمن > انجمن رياضي > سوم دبستان

 

     طراحي  توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري از مطالب و تصاوير پيگرد قانوني دارد