.

 

نام درس : رياضي ( سال سوم دبستان - مبحث ساعت _ صفحه3 )

خواندن ساعت و خواندن ساعت در بعدازظهر   

  كارهاي عملي خواندن ساعت

 

1 ) عقربه هاي ساعت را طوري يكشيد كه زمانهاي زير را نشان دهد؟

4:50           12:00        9:05  

 

6:00           2:45        7:20  

 

 

2 ) عقربه هاي ساعت را طوري يكشيد كه زمانهاي زير را نشان دهد؟

          سه و نيم                       يك ربع به نه

 

هفت و پنج دقيقه        هشت و چهل و پنج دقيقه

 

       دوازده و ربع                            بيست و دو

 

 

3 ) زمان هر ساعت را بنويسيد؟ (به دو صورت: هم با دقيقه هم با استفاده از كلمات ربع و نيم در صورت نياز)

 

                                    

    ..............                                       .............                               ..............       

    ..............                                      ..............                               ..............  

 

                                    

    ..............                                       .............                               ..............       

    ..............                                                                                   ..............  

 

 

 

اين مطالب متعلق به سايت www.koodakan.org     مي باشد و هر گونه استفاده بدون مجوز ممنوع است

 

 


صفحه اصلي سايت كودكان ، نوجوان > انجمن > انجمن رياضي > سوم دبستان

 

     طراحي  توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري از مطالب و تصاوير پيگرد قانوني دارد