.

 

نام درس : رياضي ( سال سوم دبستان - مبحث اندازه گيري محيط _ صفحه1 )

اندازه گيري پاره خط و محيط   

  اين عبارتها را كامل كنيد

 

1 )  اندازه ي هر پاره خط را ..............  آن پاره خط مي گويند .

 

2 )  اندازه ي دور هر شكل را ..............  آن شكل مي گويند .

 

3 )  به هر مثلث كه .............. هم اندازه داشته باشيد ، مثلث متساوي الاضلاع مي گوييم .

 

4 )  هر مثلث كه دو ضلع هم اندازه داشته باشد را مثلث .............. مي ناميم .

 

5 )  چهارضلعي كه هم ضلع هاي برابر دارد و هم قطرهاي برابر ..............  نام دارد .

 

6 ) هر مثلثي كه ضلع هاي هم اندازه داشته باشد مثلث .............. نام دارد .

 

7 ) محيط مربعي به ضلع 6 سانتيمتر با محيط مثلث متساوي الاضلاعي كه ضلع آن ..............  سانتيمتر است برابر مي باشد .

 

8 ) محيط مثلث متساوي الاضلاع  .............. برابر ، طول ضلع آن است .

 

9 ) به قسمتي از خط راست كه دو سر مشخص داشته باشد  .............. مي گويند .

 

 

 

اين مطالب متعلق به سايت www.koodakan.org     مي باشد و هر گونه استفاده بدون مجوز ممنوع است

 

 


صفحه اصلي سايت كودكان ، نوجوان > انجمن > انجمن رياضي > سوم دبستان

 

     طراحي  توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري از مطالب و تصاوير پيگرد قانوني دارد