.

 

نام درس : رياضي ( سال سوم دبستان - مبحث اندازه گيري محيط _ صفحه2 )

اندازه گيري پاره خط و محيط   

  مسئله هاي زير را حل كنيد

 

1 ) محيط مثلث متساوي الساقيني  14 سانتيمتر است . اگر ضلع سوم آن 4 سانتيمتر باشد  دو ضلع ديگر آن چند سانتمتر هستند ؟

 

 

2 ) محيط يك مثلث متساوي الاضلاع 24 سانتيمتر است . اگر محيط اين مثلث با محيط مربعي برابر باشد . طول هر ضلع اين مربع چقدر است ؟

 

  

3 ) محيط مربعي 20 سانتيمتر است . اندازه يك ضلع آن چند سانتيمتر است ؟

 

 

4 ) عرض مستطيلي 6 سانتيمتر و طول آن دو برابر عرض آن است . اندازه طول را حساب كنيد ؟

محيط مستطيل چقدر است ؟

 

 

5 ) زهرا يك تكه سيم به طول 16 سانتيمتر را به شكل مربع در آورد . اندازه طول هر ضلع مربع چند سانتيمتر است ؟

 

 

6 ) زيبا با يك تكه سيم به طول 15 سانتيمتر يك مثلث متساوي الاضلاع درست كرد . اندازه طول هر ضلع مثلث چند سانتيمتر است ؟

  

7 ) مثلث متساوي الساقيني داريم كه اندازه هر ساق آن 8 سانتمتر و ضلع سوم آن 2 سانتيمتر است . محيط اين مثلث را حساب كنيد ؟

 

 

8 ) محيط مربعي به ضلع 6 سانتيمتر چند سانتيمتر مي شود ؟  

 

 

9 ) محيط مثلث متساوي الاضلاعي كه طول هر ضلع آن 4 سانتمتر باشد ، چند سانتيمتر مي شود ؟

 

 

10 ) قاعده مثلث متساوي الساقيني 6 سانتيمتر و هر ساق آن 10 سانتيمتر است . محيط آن چند سانتيمتر است ؟

 

 

11 ) اندازه ضلع مربعي 4 متر است . محيط آن چند متر است ؟ محيط آن چند سانتيمتر است ؟

 

 

12 ) مقوايي به شكل مستطيل داريم  اندازه ضلع بزرگ مستطيلي 8 متر و ضلع كوچك آن 4 متر است . محيط اين مقوا چقدر است ؟

 

 

13) محيط يك هشت ضلعي منتظم كه اندازه هر ضلع آن 7 سانتيمتر است را حساب كنيد  .

 

 

اين مطالب متعلق به سايت www.koodakan.org     مي باشد و هر گونه استفاده بدون مجوز ممنوع است

 

 


صفحه اصلي سايت كودكان ، نوجوان > انجمن > انجمن رياضي > سوم دبستان

 

     طراحي  توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري از مطالب و تصاوير پيگرد قانوني دارد